Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Taht-gâh eyleyeli gülşeni sultân-ı nesîm
Makamı:
Mahurbuselik
Bestekarı:
Dellalzâde
Söz Yazarı:
Yahyâ Nazîm Efendi
Formu:
Yürük Semai
Usulü:
Yürük Semai
REPno:
10559