Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Can ellerinden gelmişem fanî mekânı n'eylerem
Makamı:
Acemaşiran
Bestekarı:
Alâeddin Yavaşca
Söz Yazarı:
İbrâhim Hakkı (Erzurumlu)
Formu:
İlahi
Usulü:
Sofyan
REPno:
18353