Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Bî-huzûrum nâle-i mürg-i dil-i dîvâneden
Makamı:
Muhayyer
Bestekarı:
Abdülaziz Han(Sultan)
Söz Yazarı:
Ahmet Feyzî Bey (Muâllim)
Formu:
Şarkı
Usulü:
Devr-i Hindi
REPno:
1637