Ana sayfa Hakkında Yardım
Müzik:
Nota:
nota
Eser Adı:
Dedim "Bu kız ne güzel kız" "Nişanlıdır" dediler
Makamı:
Muhayyer
Bestekarı:
S. Ziyâ Özbekkan
Söz Yazarı:
Ahmet Râsim Bey
Formu:
Şarkı
Usulü:
Aksak
REPno:
3183