Ana sayfa Hakkında Yardım
Müzik:
Nota:
nota
Eser Adı:
Derd-i hicrâna tabîbim bir devâ bilmez misin
Makamı:
Muhayyer
Bestekarı:
Tosunzâde Abdullah Efendi
Söz Yazarı:
_
Formu:
Beste
Usulü:
Muhammes
REPno:
3254