Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Diller nice bir çâh-ı zenahdânına düşsün
Makamı:
Bayatiaraban
Bestekarı:
Hacı Sâdullah Ağa
Söz Yazarı:
_
Formu:
Yürük Semai
Usulü:
Yürük Semai
REPno:
3435