Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Sözlerinden şarkı yaptım dinle cânân köşke gel
Makamı:
Muhayyer
Bestekarı:
A. Zeki Erdal
Söz Yazarı:
A. Zeki Erdal
Formu:
Şarkı
Usulü:
Müsemmen
REPno:
10241