Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Eyâ sen sanma ki senden bu güftâr-ı dehân söyler
Makamı:
Bayatiaraban
Bestekarı:
Hâfız Osman Efendi(Musul'lu)
Söz Yazarı:
Nakşî
Formu:
İlahi
Usulü:
Düyek
REPno:
14144