Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Çün bahar erip şecerler sebz-i revnâk-gîr olur
Makamı:
Acem
Bestekarı:
Mehmet Ağa(Sepetcizade)
Söz Yazarı:
Gafûrî (Mahmud)
Formu:
Durak
Usulü:
Durak Evferi
REPno:
3098