Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Çoban yıldızı gibi
Makamı:
Acemaşiran
Bestekarı:
Kaptanzâde Ali Rızâ Bey
Söz Yazarı:
Ö. Bedrettin Uşaklı
Formu:
Şarkı
Usulü:
Sofyan
REPno:
3055