Ana sayfa Hakkında Yardım
Müzik:
Nota:
nota
Eser Adı:
Ey gonce-i nâzik tenim
Makamı:
Muhayyerbuselik
Bestekarı:
Sultan II.Mahmut (Adlî)
Söz Yazarı:
Enderûnî Vâsıf
Formu:
Şarkı
Usulü:
Düyek
REPno:
4100