Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Bağlandı gönül zülfüne dîvâneliğinden
Makamı:
Muhayyersünbüle
Bestekarı:
Tanbûri Ali Ef.
Söz Yazarı:
_
Formu:
Yürük Semai
Usulü:
Yürük Semai
REPno:
976