Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Elinden çektiğim sâkî-yi bezmin
Makamı:
Muhayyersünbüle
Bestekarı:
Hacı Fâik Bey
Söz Yazarı:
_
Formu:
Ağır Semai
Usulü:
Aksak Semai
REPno:
3831