Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Lâle-veş dağ-ı muhabbet sînede
Makamı:
Muhayyersünbüle
Bestekarı:
Hâfız Abdullah Ağa
Söz Yazarı:
_
Formu:
Şarkı
Usulü:
Ağır Aksak
REPno:
7358