Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Peymâne-i ser-şâr ile cânâne bizimdir
Makamı:
Muhayyersünbüle
Bestekarı:
Hacı Fâik Bey
Söz Yazarı:
_
Formu:
Yürük Semai
Usulü:
Yürük Semai
REPno:
8778