Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Can dayanmazmış vedâ-i firkate
Makamı:
Müstear
Bestekarı:
Kanûni Hacı Arif Bey
Söz Yazarı:
_
Formu:
Şarkı
Usulü:
Devr-i Hindi
REPno:
13541