Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Evvel benim nazlı yârim
Makamı:
Müstear
Bestekarı:
Şâkir Ağa
Söz Yazarı:
_
Formu:
Şarkı
Usulü:
Aksak
REPno:
3986