Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Mânend-i hâle kol dolasam âfitâbıma
Makamı:
Müstear
Bestekarı:
Gevrekzâde Mustafa Ağa
Söz Yazarı:
_
Formu:
Beste
Usulü:
Hafif
REPno:
7473