Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Nev-nihâl-i hüsn-i ânsın
Makamı:
Müstear
Bestekarı:
Selânik'li Ahmet Ef.
Söz Yazarı:
_
Formu:
Şarkı
Usulü:
Devr-i Hindi
REPno:
8255