Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Seni sevmekte ben bî-ihtiyârım
Makamı:
Müstear
Bestekarı:
Lâtif Efendi
Söz Yazarı:
_
Formu:
Şarkı
Usulü:
Aksak Semai
REPno:
9575