Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Söyle ey dil bâis-i âhın nedir
Makamı:
Müstear
Bestekarı:
Şevkî Bey
Söz Yazarı:
Mehmet Ali Efendi
Formu:
Şarkı
Usulü:
Aksak
REPno:
10178