Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Zevk-i dilberle gönül düşme gama
Makamı:
Müstear
Bestekarı:
Bîmen Şen
Söz Yazarı:
Mehmet Hafîd Bey
Formu:
Şarkı
Usulü:
Ağır Aksak
REPno:
11681