Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Ey mutrıb-ı dil gel açıver seyri Neva'yı
Makamı:
Neva
Bestekarı:
Selâhattin İçli
Söz Yazarı:
Mustafa Tahralı
Formu:
Natık Karçe
Usulü:
Yürük Semai
REPno:
19232