Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Ez cân ü dil peygambere âşık isen sâllû aleyh
Makamı:
Neva
Bestekarı:
_
Söz Yazarı:
Fahrî(Sünbülî)
Formu:
İlahi
Usulü:
Düyek
REPno:
14149