Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Gülzâra salın mevsimidir geşt ü güzârın
Makamı:
Neva
Bestekarı:
Dede Efendi
Söz Yazarı:
Nedîm
Formu:
Şarkı
Usulü:
Ağır Aksak Semai
REPno:
5748