Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Tecellâ-yı cemâlinden habîbim nevbahâr âteş
Makamı:
Bayatiaraban
Bestekarı:
M. İsmail Hakkı Bey
Söz Yazarı:
Es'ad Efendi (Şeyhülislam)
Formu:
İlahi
Usulü:
Evsat
REPno:
16144