Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Benefşe hatt-ı dildârın serinde kâkül-i anber
Makamı:
Nevabuselik
Bestekarı:
Abdullah Ağa(Hâfız)
Söz Yazarı:
_
Formu:
Beste
Usulü:
Çenber (Ağır)
REPno:
1362