Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Bezm-i târı meh-cemâlin ile pür-tâb edelim
Makamı:
Nevabuselik
Bestekarı:
Hâfız Mehmet Efendi
Söz Yazarı:
Besim Bey
Formu:
Şarkı
Usulü:
Ağır Aksak
REPno:
1600