Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Ey gonce-i zîbâ-yı gülistân-ı tarâvet
Makamı:
Nevabuselik
Bestekarı:
Zekâî Dede
Söz Yazarı:
_
Formu:
Ağır Semai
Usulü:
Sengin Semai
REPno:
4104