Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Ey gül-i nevres hezârı eyleme hicrinle zâr
Makamı:
Nevabuselik
Bestekarı:
Abdullah Ağa(Hâfız Şeydâ)
Söz Yazarı:
Fâik Bey
Formu:
Şarkı
Usulü:
Devr-i Revan
REPno:
4134