Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Ey mihr-i sipihr-i şân ü şevket
Makamı:
Nevabuselik
Bestekarı:
Kemânî Rızâ Efendi
Söz Yazarı:
_
Formu:
Şarkı
Usulü:
Düyek
REPno:
4195