Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Gönül verdim bir dilbere
Makamı:
Nevabuselik
Bestekarı:
S. Ziyâ Özbekkan
Söz Yazarı:
S. Sâib Bey-S.Z.Özbekkan
Formu:
Şarkı
Usulü:
Aksak
REPno:
5266