Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Ne geçti bir sözüm ol mest-i nâze
Makamı:
Nevabuselik
Bestekarı:
Zekâî Dede
Söz Yazarı:
_
Formu:
Yürük Semai
Usulü:
Yürük Semai
REPno:
7982