Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Sînemde yat ey rûh-ı revân canda tenim ol
Makamı:
Nevabuselik
Bestekarı:
Abdullah Ağa(Hâfız Şeydâ)
Söz Yazarı:
_
Formu:
Ağır Semai
Usulü:
Ağır Aksak Semai
REPno:
10047