Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Hey bâz şîrî bâ-şeker âmîhtend
Makamı:
Bayatibuselik
Bestekarı:
Zekâî Dede
Söz Yazarı:
_
Formu:
Beste
Usulü:
Devr-i Revan
REPno:
6374