Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Açılan gül gibisin pembe beyaz sevdiceğim
Makamı:
Nihavend
Bestekarı:
M. Şen Sancakoğlu
Söz Yazarı:
M. Şen Sancakoğlu
Formu:
Şarkı
Usulü:
Aksak
REPno:
16567