Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Bir bülbül-i bağım ki ne zîr ü ne bemim var
Makamı:
Besteısfahan
Bestekarı:
Dede Efendi
Söz Yazarı:
Dede Efendi
Formu:
Şarkı
Usulü:
Ağır Aksak Semai
REPno:
1823