Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Bir elif çekti yine sîneme cânân bu gece
Makamı:
Besteısfahan
Bestekarı:
Ebû-Bekir Ağa
Söz Yazarı:
Enderûnî Vâsıf
Formu:
Yürük Semai
Usulü:
Yürük Semai
REPno:
1890