Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Cânâne görünür bana cânâ neye baksam
Makamı:
Besteısfahan
Bestekarı:
H. Sadettin Arel
Söz Yazarı:
Niyâzî-i Mısrî
Formu:
Durak
Usulü:
Durak Evferi
REPno:
2728