Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Dil ki şem'-i ruh-i cânâna ola pervâne
Makamı:
Besteısfahan
Bestekarı:
Enfî Hasan Ağa
Söz Yazarı:
_
Formu:
Beste
Usulü:
Çenber (Ağır)
REPno:
3432