Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Ey çeşm-i girye-hîz eserin yok mudur senin
Makamı:
Besteısfahan
Bestekarı:
Hatipzâde Osman Efendi
Söz Yazarı:
_
Formu:
Beste
Usulü:
Hafif
REPno:
4047