Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Gülistân-ı ruhun seyr etmeğe uşşâk özenmişler
Makamı:
Besteısfahan
Bestekarı:
Dede Efendi
Söz Yazarı:
Dede Efendi
Formu:
Şarkı
Usulü:
Aksak Semai
REPno:
5636