Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Hâlim olsun âşıka ibret-numâ
Makamı:
Besteısfahan
Bestekarı:
İsmet Ağa
Söz Yazarı:
_
Formu:
Şarkı
Usulü:
Ağır Aksak
REPno:
5950