Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Serdâr-ı Rüsûl nûr-i sübül Hüsrev-i Batha
Makamı:
Besteısfahan
Bestekarı:
Dellalzâde İsmail Efendi
Söz Yazarı:
Kâzım Efendi
Formu:
İlahi
Usulü:
Devr-i Hindi
REPno:
16137