Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Tuttum âteşler içinde meskeni
Makamı:
Besteısfahan
Bestekarı:
Asadur (Hânende)
Söz Yazarı:
_
Formu:
Şarkı
Usulü:
Aksak
REPno:
10726