Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Aşiyân-ı sîneden pervâz edip mürg-i heves
Makamı:
Bestenigar
Bestekarı:
Garbis Efendi(Kânûnî)
Söz Yazarı:
_
Formu:
Şarkı
Usulü:
Curcuna
REPno:
623