Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Aşkın meyine kanmış mestaneleriz hakka
Makamı:
Bestenigar
Bestekarı:
Zeki Altun (Hâfız)
Söz Yazarı:
Abdülehad Nûri (Şeyh)
Formu:
İlahi
Usulü:
Sofyan
REPno:
758