Ana sayfa Hakkında Yardım
Müzik:
Nota:
nota
Eser Adı:
Cânım beni lûtfunla rindâne eden sensin
Makamı:
Bestenigar
Bestekarı:
Hacı Fâik Bey
Söz Yazarı:
_
Formu:
Beste
Usulü:
Lenk Fahte
REPno:
2756