Ana sayfa Hakkında Yardım
Müzik:
Nota:
nota
Eser Adı:
Diyorum ki her gün bana gelesin
Makamı:
Nihavend
Bestekarı:
Selâhattin İçli
Söz Yazarı:
Erinç Başar
Formu:
Şarkı
Usulü:
Curcuna-Y.Semâî
REPno:
3495