Ana sayfa Hakkında Yardım
Müzik:
Nota:
nota
Eser Adı:
Erişti mevsim-i gül seyr-i gülistan edelim
Makamı:
Bestenigar
Bestekarı:
Dede Efendi
Söz Yazarı:
_
Formu:
Beste
Usulü:
Zencir
REPno:
3908